Rekisteriseloste ja tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 14.1.2019

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Ylläpitäjät: 1) Laura Schneider Photography | Laura Schneider 2) Helia Visuals | Helianna Hartikainen

Y-tunnus : 1) 2447269-4 2) 2579156-6

Puhelinnumero: 1) 045 136 0053 2) 040 026 1513

Sähköpostiosoite: info@simplyskills.fi

Osoite: 1) Viidenrajantie 34 b, 00630 Helsinki 2) Vasaramittarinkatu 23, 33580 Tampere

2. REKISTERIN NIMI

Simply Skills asiakasrekisteri

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

• henkilötietolain §8 mukainen asiakasrekisteri

• asiakassuhteen ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen

• yhteydenpito asiakkaisiin, sekä palveluiden että tuotteiden markkinointi

• asiakkaan tilausten käsittely

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

• nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

• tiedot asiakkaan ostamista tuotteista, palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

• yllä mainittujen lisäksi verkkosivustolla www.simplyskills.fi on käytössä Google Analytics -palvelu, josta rekisterinpitäjä näkee evästetietoja verkkosivustoa käytettäessä. Rekisterinpitäjä ei kuitenkaan kerää tai analysoi IP-osoitteita tai tietoja, joista verkkosivuston käyttäjän voisi jollain tavalla tunnistaa.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde. Asiakasta koskevia henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään joko sähköpostitse, puhelimitse tai www.simplyskills.fi verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen tai postituslistan kautta palveluiden tuottamisen mahdollistamiseksi.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan tietoja luottamuksellisesti, eikä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille muissa kuin kirjanpidollisissa tarkoituksissa.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Henkilötietoja voidaan säilyttää kuitenkin pidempään kirjanpidollisissa lain vaatimissa tarkoituksissa tai mikäli asiakas ei erikseen toivo tietojensa poistoa ja asiakkuuden ”unohtamista”.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Paperiset henkilötiedot ovat valvotussa tilassa lukkojen takana, joihin on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla. Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä yrityksessä toimivilla työntekijöillä niiltä osin, kuin se on tarpeen palveluiden tuottamisen kannalta.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkistus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@simplyskills.fi.

Suomen henkilötietolaki